içinde

HavalıHavalı

Türkiye’deki Türklük Kavramı

“Irk olarak” Türkler ve Kürtler kardeştir. Çünkü 1000 yılı aşkın süredir Anadolu’da birlikte yaşamaktadırlar.

Kurtuluş Savaşı zamanında Türkiye coğrafyasında yaşayanlar ile verilen kayıpların çoğunluğunun Türk ırkından olmasından; ayrıca halk arasında genellikle Türkçe konuşulmasından dolayı yeni kurulan devlete Türkiye adı verilmiştir. Ve Mustafa Kemal Atatürk de “Türk” kavramını, Anadolu’da yaşayan, Türkiye Cumhuriyetini kuran ve anayasada bu devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes olarak açıklamıştır.

Bugün gelinen noktada bazı ırkçı Kürtler, Türkiye’den bağımsız, anadil olarak Kürtçe eğitimin verileceği özerk bir bölge talebinde bulunmaktadırlar. Bunu da genellikle terör yolu ve terörden destek alan açıklamalarla dile getirmektedirler.

Kendi Kürt etnik kökeninin tarihini ve yapısını bilmeyen hatta araştırmayan bu topluluk  aslında İrani, Pers, Zaza ve İbraniler ile Orta Doğu halkları ile akraba olan Kürt etnik kimliği, şu an dünyada da bir kaç ülkede bulunan bir etnik kimliktir.

Her ne kadar, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya fetih yoluyla gelmesinden önce bu İrani kavimlerin bu coğrafyada bulunduğu gerçek olsa da, daha öncesinde Roma İmparatorluğu gibi başka devletlerin içerisinde azınlık olarak varlığını devam sürdürmüşlerdir.

Her ülkenin anayasaları ile azınlıklara tanıdığı bazı haklar vardır fakat hiçbir ülkede, ikinci bir anadil kabul edilmemiştir. Çünkü devletlerin ve bürokrasinin işleyebilmesi için ülkelerin her köşesinde bir bütünlük olması gerekir. Kültürel olarak dillere dünya çapında bir miras gözüyle bakılmakta; yaşatılmasına katkı sağlanmalı fakat, vatandaşların ayrışmasına ve anlaşmalarını zorlaştıracak şekilde konuşma dilinde farklılıklara gidilmesi mümkün değildir. Her ülkenin tek bir anadili bulunur ve vatandaşların ülke içerisinde herhangi bir yere gittiklerinde oradaki diğer vatandaşları anlayabilmeleri şarttır.

Özerklik konusunda ise; düşman işgalinden, ve sömürgesinden atalarımızın kan ile kurtarılmış ve sahip olduğumuz vatanımızın; -ki buna Kürt ırkı da dahil- hiçbir etnik köken bölünmesine seyirci kalamaz. Kısaca, Diyarbakır, Muğla’dan; Muğla, Diyarbakır’dan vazgeçemez.

Türkiye’nin bölünemeyeceği ve dünyada eşi benzeri olmayan taleplerin yerine getirilmeyeceği kesin olduğuna göre yapılması gerekenler aslında çok basit:

İnsan haklarında ve adalet anlayışında ilerlemek; buna en büyük engel teröristlerin yaşama özgürlüğünü katlederek öldürdüğü insanların hesabının sorulması ve Kürtlerin tamamen bu gibi örgütlerden desteğini kesmesi, ayrıca unutulmamalıdır ki terör örgütü en çok zararı dolaylı ya da dolaysız yoldan Kürtlere vermektedir.

Kürt etnik kökenine mensup kişiler, aralarında kendilerini en iyi şekilde temsil edecek liderler, milletvekilleri ve üst düzey insanlar yetiştirmelidir.

Mecliste, etnik kökenleri, bölgeleri ve felsefik görüşleri temsil eden vasıflı kişilerin olması bu toplulukların kendilerini ifade etmelerinde ve ülke içerisinde gerekli haklara sahip olmalarını garanti altına alabilecek tek imkandır.

Anadolu’nun neresinden olursa olsun, Türkiye’de yaşayan Karamanlı Türkü, Makedonya göçmeni ya da Siirtli bir Kürt’ün bir başarı elde etmesi, Türk üst kimliğine sahip herkesin gurur duyacağı bir durumdur.

Günümüzde dünyanın her tarafında “No Racism” (Irkçılığa hayır) sloganları atılırken, dil, din, ırk gibi kavramları bir tarafa bırakarak, üst kimliğimize ve vatanımıza sahip çıkarak, kendimizi ve birlikte yaşadığımız milletimize daha yararlı işler yapmak veya bunları tartışmak ilerlememiz ile refahımız için en iyi seçenektir.

İçinde bulunduğumuz bu zamanda Ulu Lider Atatürk’ün gösterdiği hedeflere hep birlikte yürümekten başka yolumuz bulunmamaktadır.

Editör: Fatih Düz – 15.05.2023

Bu içerik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapabilir, oy kullanabilir ya da tepki seçebilirsiniz. Gönderinizi oluşturun!

Rapor Et

Ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

    1. Dediğiniz gibi kültürel olarak dillere dünya çapında bir miras gözüyle bakılmakta; yaşatılmasına katkı sağlanmalıdır belki bu kapsamda bir Kürtçe seçmeli dil olarak isteyen öğrencilere okutulabilir. Onun dışında zaten Türkiye bu toplulukların bir arada olmasıyla Türkiye. Hepsinin kendi içinde ayrı bir güzelliği var ve biz bunlarla beraber varız ve daha güzeliz.

    Elon Musk Twitter CEO’luğunu Bırakıyor

    Toplumda Rol Gerilimi ve Rol Çatışması Nedir?