HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Sözleşmesinin Kabulü

Kullanıcı, dergio.com’a üye olarak veya dergio.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı, dergio.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Dergio tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

Uygunluk

Kullanıcı, dergio.com adresinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin bu sözleşmeye bağlı olarak uygun olacağını taahhüt eder. Aksi veya itilaf durumunda kullanıcı sorumlu tutulacaktır; dergio.com’u kullanan şahıs ya da tüzel kişilikler sözleşmede bulunan madde ve esaslar doğrultusunda siteyi kullanacaklardır. Ayrıca bir hak, eylem talep etmeyeceklerdir.

Kayıt Olma

Kullanıcı’nın dergio.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, arkadaş olarak ekleyebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için ana sayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “Kayıt Ol”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook ya da Google hesabı ile giriş yaparak dergio.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içerikleri oy veya emoji ile tepki vermek, içeriklere Facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

Kullanıcı, dergio.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, Dergio’nun Facebook profilinde yer alan ve Facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere dergio.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin Dergio tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.

İçerikler

Tanım: dergio.com, üyelerine blog, haber paylaşımı, makale-deneme paylaşımı, test-anket paylaşımı ile yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

Kullanıcı İçerikleri: dergio.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, dergio.com’a üyeler tarafından girileceği gibi dergio.com editörleri tarafından da girilebilecektir. dergio.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından dergio.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Dergio, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden dergio.com’un ve Dergio’nun hiçbir şekilde sorumlu değildir. Dergio, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Dergio’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir. dergio.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra Dergio tarafından üyelikten çıkarılabilecektir. dergio.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, dergio.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, dergio.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz. dergio.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz. Kullanıcı, dergio.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir. dergio.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

Uyarılar ve Kısıtlamalar: Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin dergio.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Dergio ile dergio.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Dergio tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır. Tüm mali hakları Dergio’ya ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz. Kullanıcı, Dergio’nun dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Dergio’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

Lisans Devri: Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere dergio.com’da yer alan tüm içerikler ile Dergio markası ve dergio.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Dergio’ya aittir veya Dergio tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Dergio’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Dergio tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır. dergio.com alan adı ile üyelerin hesapları da dâhil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Dergio’ya aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir. Üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca Dergio.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını- siteleri silebilir. Dergio, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir. Dergio, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, dergio.com’u kullanırken ya da dergio.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, dergio.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Dergio’nun gerekli görmesi halinde dergio.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Kullanıcı, dergio.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını dergio.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı Dergio’nun yazılı onayına tabidir.

Bu durumlarda Dergio’nun ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı dergio.com’un ve Dergio’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Dergio tarafından talep edilmeden ve/veya Dergio’dan yazılı onay almaksızın ve/veya Dergio ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın dergio.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile gereksiz (spam) içerikler yükleyemez. dergio.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen dergio.com ile iletişim kurunuz. Dergio, dergio.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

Ayrıca Yayın Politikası‘na göz atabilirsiniz.