İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

1 dk


5
27 paylaşım, 5 puan

Bilindiği gibi dünyada yaşayan tek Sümerolog Muazzez İlmiyye Çığ’ın şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalar sonucu artık deliller net bir şekilde Sümerlerin Türk olduğunu göstermektedir. 74 bin çivi yazılı metni deşifre eden Sümerolog, ve daha birçok yabancı araştırmacılar tarihin yeniden yazılmasını gerektiren açıklamalar yapmıştır. Bir bakalım…

 1. 1 Sumerliler, bundan 6000 yıl önce Dicle ve Fırat nehirleri arası olan Mezopotamya’nın güneyine gelip yerleşmiş, orada büyük bir uygarlık kurarak en az 2000 yıl varlıklarını korumuşlardır. Onların uygarlıklarının en önemli olayı dillerine göre bir yazı icat etmeleri, okullar kurarak kil üzerine yazarak o yazıyı geliştirip her istediklerini yazabilmeleridir.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 2. 2 Bu yazı ve dillerinin çözülmeye başlamasıyla çeşitli çıkarımlar yapıldı. En son 1869 da Jule Oppert bu dile Sümerce adını verdi ve bu dilin Türk, Fin ve Macar dillerine akraba olduğunu söyledi. 1874’de Francois Leonorment ise dili Ural Altay dil grubuna koydu. Giderek heyecanlı bir hal alıyor…

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 3. 3 Daha sonra güney Mezopotamya’da yapılan kazılarda çıkan bol miktardaki Sümer belgeleri üzerinde büyük bir gayretle çalışıldı sözlükleri, gramerleri yapılmaya başlandı. Bunlar üzerinde çalışanların hepsi batılı bilginlerdi. Onlar Türkçe bilmiyorlardı. Türkçe’nin etimolojik bir sözlüğü de yoktu. Yine de Fritz Hommel, Diyakonov, İzakar Andereyas, İrene İskenderi gibi bilim insanları Sümer dilini Fin, Kafkas, Uygur dillerine benzeterek bir hayli eş anlamlı Türk ve Sümer kelimelerini karşılaştırmışlardır.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 4. 4 Herhangi geniş bir çalışma yapmadan Sümer dilini Türk diline benzetenler A.Falkenstein, Hartmut Schmökel, ve S.N. Kramer’dir. Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan “Tarih Sümer’de Başlar” kitabında şöyle geçer: “Ne de olsa bu kitap büyük bir olasılıkla Türkçe gibi bitişken bir dil konuşan ve Güney Mezopotamya’ya 6-7 bin yıl önce Orta Asya’nın herhangi bir yerinden göçmüş olan Sümer halkı hakkında. Sümerlilerin Türklerle ilgili bir halk olduğu fikri Atatürk zamanında geçerli idi. Böyle olabileceği hakikatten hiç de uzak değildir”.

  nMLvrcC.gif

 5. 5 Sümeroloji Hocası Benno Landsberger de : “Sümer dili, hem dil bakımından, hem de, bütün Asya boyunca dağlık bölgelerde konuşulan dil olması bakımından önemlidir. Bu türden olup bugün hala yaşayan dil Türk dilidir” diyor. Türkmen yazarları da Sümercenin daha çok Türkmen Türkçesine benzediğini ileri sürüyorlar. Tabii ki iki dilin de yüzyıllar boyunca değişerek bugünlere geldiğini ve iki dilin de zengin olduğunu göz önüne aldığımızda, karşılaştırma ve çözümleme oldukça zaman alıcı ve zor olmaktadır.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 6. 6 Aynı dönemlerde aynı bölgede yaşadıkları sonuçlarının dışında birçok önemli sonuçlara ulaşılıyor. Fakat biz en önemli birkaç ortak kelimeyi paylaşalım: baba—>baba/ata, me—>ben/men, er—>er/asker, uş—>üç ud—>od/ateş, çar—>çark, az—>az, uzuk—>uzun,

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

  eşik—>eşik,

  aur—>ağır,

  kız—>kız,

  kuş—>kuş,

  jarım—>yarım,


  çolpan—>çoban,

  koru—>koru,

  buz—>boz,

  kan—>kan,

  ez—>öz,

  ul—>oğul.

 7. 7 Sumerliler, diyoruz; çünkü Sumer, halkın oturduğu yere verilen ad. Bu, Türkçede “tepesi yüksek, sivri dağ” demekmiş. Bu isimde Moğolistan’da, Türkistan’da dağların olduğunu Servet Somuncuoğlu’nun Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler/From Siberia to Anatoliathe Turks on the Rock adlı kitabında bulunuyor.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 8. 8 Sumerliler, kendilerine“Kiengir, Kingir, Kenger” diyorlardı. Türkler arasında tarihteki en eski boy adı imiş “Kenger”. Sizce tesadüf demek mümkün mü? Ayrıca, Türkmenistan’da bir Türkmen obasının adını “Kügür”, Azerbeycan’da bir yer adını da “Kenger” olarak buluyoruz. Burada yaşayanlar kendilerine “Kengerlu, Kengerli” diyorlar. Bu da Sumerlilerin“lu.kenger.ra = Kengerli insan” deyimine uyuyor.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 9. 9 Ayrıca Sumerliler kendilerini “Karabaşlı” olarak tanımlıyorlar. Türklerde “kara” ile başlayan “Karakaslar”, “Karaçorlular”, “Karapahpahlar”, “Karadağlılar”, “Karakalpaklar” gibi boy adları var. Bunlardan bir kısmı aynı ad ile Anadolu’nun doğusuna göç ederek Kars ve Muş vilayetlerine yerleşmişler. Manas Destanı’nda Manas ziyafete çağrılınca, “Karabaşlı kişiyiz” diyor. Bu “Yalnız başımıza yiğidiz” demekmiş. Sumerlilere Karakalpaklar, daha uygun görünüyor. Hakaslılar da kendilerine “Kara baş, Karabaşlı” diyorlarmış. Buradaki “kara” da saygınlığı ifade ediyormuş.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 10. 10 Sumer destanlarıyla Türk destanları arasında çok yakın bağ var. Önce Tufan olayını anlatanGilgameş’in adı geliyor. Sumer metinlerinde Gilgameş “çok bilen, bilgili, her şeyi bilen ve gören”olarak nitelenir. Diğer taraftan “Gilgameş” adındaki ilk heceyi tanımlayan işaret hem “gil” hem de “bil”olarak okunabilir. Sumer bilimciler arasında bunlardan hangisinin okunması daha uygun olacağı konusu tartışılmaktadır. Eğer biz ön heceyi “bil” okuyacak olursak, “bilga”, “bilgan” kelimeri Türkçede bil kökünden “bilim, bilik, bilgi, bilgan = bilen” anlamına geliyor. Eski Türklerde Bilge Kağan, Bilge Beggibi kahraman adlarına ve unvanlarına rastlanıyor. “Meş”, “mış” ile son bulan “Alpamış”, “İlalmış”, “Tohtamış” gibi Türk kahraman adları ile “Bilgameş” arasındaki bu kadar benzerlik, aynı kökten gelmiş olacaklarını göstermektedir. “Meş”, “miş” eki de “saygın” demekmiş. Ayrıca Bilgameş Destanı ile Türk destanları arasında, özellikle Dede Korkut destanı arasında boğanın öldürülmesi, ağacın kökünden çıkarılması gibi birçok benzerlikler var.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 11. 11 Aratta ile Sumer arasında geçen olayları anlatan destanlar da Sumer’i Orta Asya’ya bağlıyor. Kitabımızın destanlar bölümünde görüleceği gibi, Aratta’da Sumer tanrılarına tapılıyor. Oranın beyi Sumer kahramanı Enmerkar’a aynı kökten geldiklerini söylüyor. Aratta, yer adı olarak Güney Azerbaycan topraklarında bulunuyor. Burası altın, gümüş değerli taşlar bakımından çok zengin. Bunları Sumer’e gönderiyor. Sumercede “arata” kelime olarak “bolluk, övgü, şeref” anlamında. Türkçede“aratabil, aratta = zengin olan yer” demek. Türklerle Sumerliler arasındaki efsanelerde de pek çok yakınlık var.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 12. 12 Sümerlerin Ur/Uri şehri çok önemli. Üç kez burada Sümer Sümer krallığı kurulup dağılmıştır. "Ur" (etrafı surlarla çevrili şehir) ile yapmış yer adlarını hem Asya'da hem Anadolu'da buluyoruz. Adıyaman'da Urgöç, Hilvan'da Urgez, Ardahan'da Ur köyüönümüze çıkıyor. Türkler geldiklere yerlere, çıktıkları yerleri adlarını da birlikte getiriyorlar. Sümerlilerde de bu gelenek var. İşin ilginç yanı, Sümerler Asya'dan göç ederken bulundukları yerin adını Mezopotamya'ya, Türkler de aynı adları Anadolu'ya taşımışlar. Anadolu'da böyle birçok yer adları var. Şimdi bir bakıyorsunuz Sümerlere, çıktıkları yer Ur, Uruk, Kiş. Türkiye'de Ur'lu Uruk'lu, Kiş'li birçok yer adları var.

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!

 13. 13 Mesela Moğolistan'da "Suber/Sumer" adlı bir dağ bulunmaktadır. Moğol efsanesine göre, dünya yaratıldığında her tarafsu imiş. Bu sudan iki dağ çıkıyor: "Sumerula". Moğolcada "ula" dağ anlamına geliyor. "Sumerula=Sümer dağı" anlamına geliyor. Türkmenistan'da Madau Tepesi, Madan Daağları var. Sümer dilinde mada= yurt, uygalık yurdu anlamına geliyor. Mezopotamya'daki Lagaş yer adı, Asya'daki Balkaş Gölü'nü anımsatıyor. Çok heyecanlı değil mi…

  İlk uygarlık olan Sümer’ler Türk mü? Tarih aslında Türklerle mi başlıyor? Eski Türkçe ile Sümer dilini karşılaştırdık!


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!

5
27 paylaşım, 5 puan

Sizdeki Reaksiyonu Nedir?

hahaha hahaha
0
hahaha
korkunç korkunç
0
korkunç
tanrım tanrım
0
tanrım
inekçe inekçe
0
inekçe
o ne o ne
1
o ne
şirin şirin
0
şirin
şaşkın şaşkın
1
şaşkın
zafer zafer
2
zafer
zayıf zayıf
0
zayıf
aşık aşık
0
aşık
lanet lanet
0
lanet
eğlenceli eğlenceli
0
eğlenceli
nefret nefret
0
nefret
beğenme beğenme
0
beğenme
beğen beğen
3
beğen
Neutron NK

Efsane

0 Yorum

İçerik Türünü Seçin
Hikaye
Yerleştirmeli Metin ve Görsel Biçimi
Caps
Özel Caps'ler yapmak için kendi resminizi yükleyin
Görüntü
Resim, Fotoğraf ya da GIF
Ses
SoundCloud ya da MixCloud Yerleştirmeleri
Video
Youtube, Vimeo ya da Vine Yerleştirmeleri
Gif
Hareketli Resim formatı
Anket
Karak vermek veya görüşleri belirlemek için oy kullanma
Liste
Klasik İnternet Listemeleleri
Geri Sayım
İnternetin heyecanlı geri sayımı
Açık Liste
Herkes kendi öğesini göndersin ve en iyisi için oy verilsin
Sıralı Liste
Listenin en iyi öğesini belirlemek için Artı ya da Eksi oy verilsin
Kişilik testi
Kişiliğe dair bazı şeyleri ortaya çıkaran soru dizisi
Bilgi testi
Bilgi seviyesini kontrol eden doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi