içinde

Artan Depresyon Oranlarının Sebebi Hava Kirliliği Mi?

Hava kirliliği tüm dünyada önemli bir sorundur. İnsanların maruz kalabileceği çok çeşitli kirleticiler vardır. Kimyasal dökülmelerde veya endüstriyel yangınlarda açığa çıkanlar gibi bazı kimyasallar, nispeten düşük konsantrasyonlarda bile akut rahatsızlığa ve hastalığa neden olur. Karbon monoksit (CO), nitrojen dioksit (NO2), ozon (O3) ve çapı 2,5 mikrondan küçük partikül maddeler (PM2,5) gibi diğer kirleticiler düşük konsantrasyonlarda ve akut ortamlarda daha az toksik olabilir, ancak maruziyet kronik olduğunda sorunlu hale gelir.

Toksik hava kirleticilerinin genel emisyonları 1990’ların başından bu yana azalmış olsa da, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri yaşlı ve genç insanlar tarafından hissedilmeye devam etmektedir. Çoğu kişi hava kirliliğinin yol açtığı hasarın akciğerlerle sınırlı olduğunu varsaymaktadır, ancak araştırmalar uzun süreli maruziyetin çok daha geniş kapsamlı etkileri olabileceğini göstermiştir. Trikloretilen (yaygın bir endüstriyel çözücü) ve NO2’yi Parkinson hastalığına, partikül maddeyi ise hafıza zayıflığı ve Alzheimer hastalığına bağlayan bazı kanıtlar bulunmaktadır. Kötü hava kalitesi aynı zamanda genç nüfuslarda uzun Covid riskini artırabilir ve yaşlı nüfuslarda bunama ve depresyon riskini artırabilir.

Bu son konu, Qiu ve meslektaşlarının 8,9 milyon Medicare kayıtlısını inceleyen JAMA’daki makalesi tarafından yakın zamanda vurgulanmıştır. Bu grup içinde 1,5 milyondan fazla geç başlangıçlı majör depresyon tanısı rapor edilmiştir. Yazarlar, “yaygın hava kirliliği seviyelerine uzun süreli maruz kalma ile 64 yaşından sonra artan depresyon teşhisi riski arasında, iklim eş maruziyetleri, mahalle yeşilliği, sosyoekonomik koşullar, sağlık hizmetlerine erişim ve kentlilik düzeyi hesaba katılarak istatistiksel olarak anlamlı zararlı ilişkiler gözlemlendiğini” bulmuşlardır. Analizlerine dahil edilen üç kriter hava kirletici PM2.5, O3 ve NO2 idi.

Homeostaz, Stres Tepkisi ve Enflamasyon

Bu kirleticilerin ruh sağlığını nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamak için vücudun stres faktörlerine nasıl tepki verdiğini anlamak gerekir. Homeostaz, tüm organizmaların istikrarlı bir denge veya dinamik denge durumunu sürdürme eğilimidir. Homeostaz, tek tek hücreler, doku bölmeleri ve bir organizma içindeki belirli sistemler de dahil olmak üzere birçok düzeyde işler. Buna bu yazının odak noktası olan bağışıklık sistemi de dahildir.

Çoğu durumda, vücut yabancı maddelerden deri ve sindirim ve üreme yollarımızı kaplayan epitel hücreleri tarafından korunur. Antijen olarak bilinen yabancı maddeler bu savunmaları aştığında, vücudun bağışıklık sistemindeki hücreler tarafından tanımlanır ve daha sonra nötralize edilir, böylece homeostaz yeniden sağlanır. Antijenler bir patojen (bir virion, bakteri veya mantar sporu gibi), bir alerjen veya bir toksin olabilir.

Çoğu durumda, antijenler lokal olarak nötralize edilir ve bağışıklık sisteminden ek kaynakların harekete geçirilmesini gerektirmez. Bununla birlikte, lokalize yanıt yeterli olmadığında, antijeni ortadan kaldırmak için bir stres yanıtı başlatılabilir. Stres yanıtı vücudu homeostaza döndürmek için yeterli olmazsa, bu durum enflamatuar bir yanıtı tetikleyebilir.

Normalde enflamasyon sorun yaratmaz; antijenlere karşı sağlıklı bir yanıttır ve vücudun homeostaziyi yeniden sağlamak için kullandığı en yoğun mekanizmadır. Ancak, vücut hava kirleticileri gibi antijenlere sürekli maruz kaldığı için sürekli stres altındaysa, bu durum kronik iltihaplanmaya yol açabilir ve bu da bağışıklık hücrelerinin yüksek seviyeleri vücudu yıprattıkça sinsi doku hasarlarına neden olabilir. Aslında, kronik enflamasyonu olan bireyler zaman içinde patolojik tepkiler gelişebileceğinden kendilerini hasta veya sıra dışı hissetmeyebilirler.

Kan- Beyin Bariyeri ve Nöroinflamasyon

Uzun yıllar boyunca, kronik enflamasyonun beyni koruyan bir şey olduğuna inanılıyordu çünkü beynin, merkezi sinir sistemini (MSS) vücudun geri kalanından ayıran yarı geçirgen bir zar olan kan-beyin bariyeri (BBB) tarafından korunduğu varsayılıyordu. Son çalışmalar bunun tam olarak doğru olmadığını ve MSS’nin nörotransmitterler, hormonlar ve sitokin olarak bilinen bağışıklık hücreleri tarafından salınan pro- ve anti-inflamatuar proteinler aracılığıyla periferik bağışıklık sistemi ile sürekli iletişim halinde olduğunu ortaya koymuştur.

Bu etkileşimler, nöronal destek işlevlerini yerine getiren ve beynin özelleşmiş bağışıklık sistemini düzenleyen glial hücreleri ve MSS’nin bağışıklık sistemine katkıda bulunan ve BBB’nin geçirgenliğini düzenleyen astrositleri etkileyebilir. Hem astrositler hem de mikroglia pro- ve anti-inflamatuar sitokinler üretebilir. Ayrıca stres tepkilerini ve inflamasyonu, yani nöroinflamasyonu başlatabilirler.

Nöroinflamasyon Nasıl Hissettirir?

Çoğu durumda, nöroinflamasyon yukarıda açıklanan inflamatuar yanıta benzer; MSS’yi homeostaz durumuna geri getirmek için daha yoğun bir mekanizmadır. Nöroimmün sistemin önemli bir parçasıdır ve nöral doku, stres faktörlerine veya patojenlere yanıt olarak fark edilmeden düzenli olarak geçici olarak iltihaplanabilir.

Bununla birlikte, kronik nöroinflamasyon durumları farklıdır. Nöronal hasar yoluyla fizyolojik sorunlara ek olarak, bu fenomenin psikolojik bağıntıları da vardır. Başka bir deyişle, nöroinflamasyon depresif semptomlar da dahil olmak üzere biliş, hafıza ve ruh hali ile ilgili sorunlar olarak ortaya çıkabilir.

Depresyonu Tedavi Edebilir Miyiz?

Sorun şu: Nöroinflamasyon ile depresif semptomlar (ve diğer nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar) arasında açık ilişkiler olmasına rağmen, anti-inflamatuar ajanların etkinliğini test etmek için tasarlanan klinik çalışmalar net ve faydalı sonuçlar vermemiştir. Bunun, sürece dahil olan tüm mekanizmaların tam olarak anlaşılamaması da dahil olmak üzere birçok nedeni olabilir.

Net görünen şey, önleyici bir yaklaşımın en iyisi olabileceğidir; bu, sadece semptomlara yanıt vermek ve kirliliğin mevcut seviyelerde kalmasına izin vermek yerine ruh sağlığını iyileştirmek için hava kirliliğini sınırlamak anlamına gelir. Bu yeni ya da radikal bir fikir değil. Bir zamanlar benzinde kurşun yakılıyordu, ancak toplum olarak sonunda bunun göz ardı edilemeyecek kadar ciddi sağlık sorunlarına (çocukların zihinsel işlevlerindeki bozukluklar da dahil olmak üzere) yol açtığını kabul ettik ve sonunda bunu aşamalı olarak kaldırdık.

PM2.5, O3 ve NO2 gibi başlıca kirleticileri ortadan kaldırmak için daha kapsamlı çözümlerin gerekli olacağına şüphe yok. Ancak, eyalet ve federal hava kalitesi standartlarının daha sıkı hale getirilmesi ve bu kirleticilerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda farkındalığın yaygınlaştırılması başlangıç için kolay bir yoldur.

Editör: Nur Bersun Aynur – 27.04.2023

Bu içerik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapabilir, oy kullanabilir ya da tepki seçebilirsiniz. Gönderinizi oluşturun!

Rapor Et

Ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

    Berkeley araştırmacısı, araştırma hızını 100 kat artırmak için robotları ve yapay zekayı kullanıyor

    Robotlar ve Yapay Zeka ile Araştırma Hızı 100 Kat Artırılıyor

    Konfor Alanı | Kendi Potansiyelinizin Katili Olmaktan Kurtulmak Mümkün Mü?