içinde

MuhteşemMuhteşem HavalıHavalı İnanılmazİnanılmaz

Mevzubahis Vatansa, Gerisi Teferruattır Sözüyle Yola Çıkan Vatanını Sevenler Federasyonu!

Zaman ilerledikçe geçmişte yaşadığımız zorlukları ve ihanetleri de ne yazık ki unutmaya başlıyoruz ve bazı kesimlerce Türk milletinin verdiği mücadeleler ve kazanımları önemsizleştirilmeye çalışıyor. Vatan kavramının önemini sürekli olarak diri tutmamız gerekir ki geçmişte olduğu gibi ağır bedeller ödemeyelim.

Japonlar ilkokula başlayan çocukları Hiroşima bölgesine götürüp geçmişlerinden ders almalarını sağlarken bizim de aynı şekilde Çanakkale’ye çocuklarımızı götürüp vatanın ne kadar önemli olduğunu ve eğer kıymetini bilmezsek geçmişteki gibi zor durumlara düşeceğimizi hissettirmemiz gerek.

Üzerinde yaşadığımız vatan olmazsa dinimizi, örfümüzü ve adetlerimizi de yaşayabileceğimiz bir alan olmadığı için aslında öncelememiz gereken ilk şey vatanımızı her türlü tehlike ve tehditten korumaktır. Bu sebeple laiklik ilkesi bizim gibi çok uluslu ülkeler için en önemli unsurdur. Öncelikle vatanımız hayatımızın ilk sırasında olmalı ve onu her türlü tehlikeden koruma bilincine sahip olmalıyız.

Bugün vatanının önüne başka değerler koyan milletlerin durumuna baktığımız zaman, başka ülkelere sığınanlardan kimlik istendiğinde bir devletleri ve vatanları olmadığı için karşı tarafın onları muhatap almadığını görüyoruz. Vatan kimliktir, karakterdir ve güçtür aynı zamanda.

Vatan, vatandaş ve vatansever kavramlarını bilmeden Türkiye sevilmez!

Vatan neresidir, vatandaş kimdir, vatansever nasıl olur?

Vatan; bağımsızlaştırılmış ve geçmişten gelen bir toprak kazanımıdır.

Vatandaş; Geçmişten gelen köken bağı ile veya sonradan yönetimlerin belirlediği kanunlar doğrultusunda kimlik sahibi olup, toplumsal anlamda kendi kurallarını benimsemiş ve ulus bilinciyle vatan sınırları içinde diğer insanlarla aynı haklara sahip olarak yaşayan insanlardır.

Vatansever; Vatanın bağımsızlığı ve geçmişten gelen kültürel mirasın yaşaması için, her koşulda mücadeleyi karşılıksız yerine getirebilen insanlardır.

Bu bakış açısıyla, sonradan vatandaşlığa girmiş insanların vatansever olamayacağını söylemek yanlış olmaz. Günümüz dünyasında birçok ulusun kendi kazanımı olan topraklarında bağımsızlığını, kültürünü ve hatta inançlarını kaybederek vatansız kaldığını görmek mümkündür. Bu toplumlarda vatansever olarak görebileceğimiz kesimlerin her türlü baskı ve dayatmaya rağmen topraklarını bırakmadığını, vatansever olmayan insanların ise göç yoluna düştüğünü görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta 99.yıldönümünü kutladığımız ‘’Zafer Günümüzün’’ o günün şartlarında tam manasıyla toplumun her kesiminde vatanseverlik ruhunun yaşadığını söylemek gurur ve onur verici bir gerçektir. Kimsenin vatanının bağımlı hale gelmesini istemediği, verdiği mücadele ile ortaya konmuş ve güç dengelerini altüst eden bir muharebenin nasıl zaferle sonuçlanabileceğini o günün vatanseverleri tüm dünyaya göstermiştir. Diğer uluslar bizim zaferlerimizi mucize olarak tarihlerine kaydetmiştir.

Vatansever insanların mücadele ruhu taşıması sebebiyle vatandaş tanımının içinde hak olarak eşit ancak duygu ve düşünce bakımından daha fazla söz sahibi olduğunu, tarih her olayda ortaya koymuştur. Vatandaşların vatansever bir ruha ulaşması için, yurdumuzun muhasara altına alınmak istendiği yıllarda mücadele veren vatansever şahsiyetlerin günümüzde tek tek isimleri yaşatılarak onure edilmeli ve vatansever olmanın önemini insanlarımıza tekrar tekrar hatırlatmalıyız ki unutup da hatalar tekrarlanmasın. Vatan bir kez kaybedildiğinde aslında yaşamın içinde kendimizin de kaybolup gideceğini, bu durumu yaşayan farklı uluslara baktığımızda ön görebiliyoruz.

Vatanseverliğin önemini bilip günümüzde faaliyetleri ile bu kavramı yaşatan ve birçok ülkede oluşumunu tamamlayan bir federasyonun olması vatan sevdasının gelecek nesillere aktarımı ve geliştirilebilmesi için büyük bir değerdir. Vatanını Sevenler Federasyonu’nun genel misyonu olan milli ve kültürel değerlerimizi gündemde tutmak ve buna yönelik etkinliklerde bulunmak konusunda siz de eğer onlarla hemfikirseniz aşağıdaki linkten federasyonun vizyonunu ve bugüne değin yürüttüğü faaliyetleri inceleyip kendilerine bu yolda eşlik edebilme şansına sahip olabilirsiniz.

Evet, onlara katılmanızı bir şans olarak değerlendiriyoruz çünkü dünyada böyle güçlü bir fikre dayanan ve hayatımıza ciddi etkileri olan konularda fedakârca faaliyetler yürüten kuruluşlar azınlıktadır. Ne mutlu ki hala ülkemizde vatanını seven ve onu barındırdığı değerleriyle muhafaza eden bir federasyon var.

Yurdun her köşesinden dernekleri bünyesi altında toplayan bu federasyonun tek derdinin vatan ve vatanını sevenlerin bilinçlendirilmesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Merkezi Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan, Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikleri olan, Atatürk ilke ve inkilâpları doğrultusunda toplumsal barışı tesis etme, dış kaynaklı güçlerin tehditlerine karşı ulusu uyanık tutma, toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirme gibi misyonlara sahip olan Vatanını Sevenler Federasyonu Trakya’dan Güneydoğu’ya kadar her etnik kimliğe vatan sevdasını aşılamayı görev edinmiştir.

Çanakkale ruhunu her an yaşayan yönetimi, gönüllüleri ve bağlı kuruluşları ile kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları da yürütmektedir.

Editör: Fatih Düz – 11.09.2022

Bu içerik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapabilir, oy kullanabilir ya da tepki seçebilirsiniz. Gönderinizi oluşturun!

Rapor Et

Uzman

Sümeyye Özmen tarafından yazıldı

Gökçe Sultan'ın Diyarı kitabının yazarı
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni
Calamus yayınevi genel yayın yönetmeni
NLP uygulayıcısı
Fikri firarda spiritüel okuyucu

YorumcuMakale YazarıVideo YapımcısıModeratörÜyelik Yılı

Ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

    Daha fazla yorum yükle

    Hedefinize Ulaşmak İçin “SMART” Tekniği

    Savaştan Kalan Onurlu Yaralar ve Zafer Rozeti Dövmeler