içinde ,

MuhteşemMuhteşem

Mistik Mekanlar Serisi: Efes Yedi Uyuyanlar

Ashâb-ı Kehf veya Yedi Uyurlar, dünyanın değişik kültürlerinde anlatılan bir hikayedir. İzmir Selçuk’ta Panayır Dağının eteklerinde bulunmaktadır. Hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta zikredilen yedi genci uyuduğu mağara olarak bilinmektedir. Müslümanlar tarafından Kuran-ı Kerimde Kehf suresinde bahsedilen Ahsab-ı Kehf Mağarası’nın daha çok Tarsus’ta ya da Afşin’de bulunan mağara olduğu kabul edilmektedir. Hristiyanlar ise Efes’teki bu yeri benimsemiştir.

MS 250 yılı civarlarında İmparator Decius döneminde yaşayan yedi Hristiyan genç (Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Yohannes, Serapion ve Konstantinus. İslamiyet’te ise Debernuş, Mesliha, Kafeştateyyuş, Sazınuş, Mekselina, Mermuş, Yemliha ve köpekleri Kıtmir.) imparatorun tanrılaştırıldığı tapınağa kurban sunmayı reddetmişlerdir. Bu sebeple ölüm tehdidi alınca bir mağaraya sığınmışlardır. Bazı farklı kaynaklarda ise bu durum yedi gencin Hıristiyan olmakla suçlandığını ve inançlarını değiştirmeleri istendiğinde karşı çıktıkları için ölümle cezalandırılınca mağara sığındığı yazmaktadır. İmparator Decius mağaranın girişine bir duvar örülmesini emretmiştir. Burada ölmeleri beklenen gençler ise bir süre sonra derin bir uykuya dalmışlardır. İnanışa göre 7 genç mağarada 200 sene, Kehf suresine göre ise bu süre 300 sene olarak belirtilir. Bir gün gençler her şeyden habersiz olarak uyanarak yiyecek almak için kente gitmişlerdir. Fırından ekmek alırken eski bir parayı verince artık Decius’un (249-251) değil II. Theodosius’un zamanında (408-450) olduklarını ve yalnız bir gece değil, 200 sene boyunca uyumuş olduklarını öğrenmişlerdir. Bu süreçte Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun her yanında yaygınlaşmıştır.  Mağaraya geri döndüklerinde tüm arkadaşlar tekrar uyumaya karar vermişlerdir. Bu uykudan ise bir daha uyanmamışlardır. Buradaki gençler öldükten sonra büyük bir cenaze töreni yapılmış ve gömüldükleri mağaranın üzerine ise bir kilise yapıldığına inanılmaktadır. Bu hikâyenin pek çok versiyonu bulunmaktadır. (Afşin, Selçuk-Efes, Lice ve Tarsus)

Burada yapılan kazılarda Yedi Uyuyanlar’a hitap etmek üzere yazılmış olan yazıtlar görülünce buranın bahsedilen kilise olduğu kabul edilmiştir.

Editör: Cansın Kiray – 13.08.2022

Rapor Et

Yazar

Elif Çalışkan tarafından yazıldı

Makale YazarıÖncüYorumcu

Ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

    Güne Astrolojik Bakış | 03.06.2022

    Hangi kişilik tipine sahipsiniz?