içinde

İnanılmazİnanılmaz HavalıHavalı MuhteşemMuhteşem

Metafiziğe bakış

Metafizik, felsefenin bir dalıdır. Metafizik, ontoloji bilimi ile iç içe geçen ve var olma, varoluş, zaman, evrensel gibi terimler ile  anlamını koruyan bilim dalıdır. Aristoteles metafizik sözcüğünü felsefeye kazandıran ilk filozoftur. Yazdığı “Meta” adlı eserinde , günümüzde de halâ yarar sağlayacak bilgiler yer almaktadır. Aristoteles, metafizik kavramını bir çok konuda ele alırken tartışmalara da yol açmıştır. Günümüze kadar süren bu tartışma da “Metafizik nedir?” sorusuna net bir yanıt bulunamamaktadır. Akıllar da soru işareti bırakan bu konu, kimi zaman da bireysel düşünmeye sebebiyet vermiş ve olumlu olumsuz yaklaşımların etkilediği kanısına ulaşılmıştır. Burada sorulması gereken sorunun; “Kişi, bilgisinin temellerinde ne düşünmüştür?” bu sorunun cevabından yola çıkılması ortak bir düşünceye ulaşılması her ne kadar zor olsa da metafiziğin tanımı için yarar sağlayacağı aşikardır.

Metafiziğin, fizik bilimi ile iç içe olması yapılacak olan yorumlara ışık tutmuştur. Aristoteles araştırmaların da Metafizik bilimine yer verirken, Kant, Platon ve Engels gibi filozoflarda yorumlamalarda bulunmuştur. Metafizik, bir çok felsefe çeşidinin açıklanmasını ve kavramsal anlamları tanımlamayı kolaylaştırmıştır.  Misal; Din felsefesin de, dinlerde yer alan temel kavramların tanımların tespit edilmesinde rolü vardır. Bununla birlikte, felsefenin başlı başına bir sorgulama olması, din felsefesi ile Metafizik arasında bir bağlantı olup olmayacağı sorusunu akıllara getirmiştir. Fakat her ikisi de birbirinin içerisindedir. Metafiziğin, tanımları arasında yer alan ve günümüz de “Evrensel enerji” adı ile hayatımıza indekse ettiğimiz bu enerji, bizi bir çok alan da düşündürmeye sevk etmektedir. Sezgilerimiz ile hareket ederek veya yaşadığımız olumlu olumsuz olayları içsel olarak buna bağlayabilmekteyiz. Yapacağımız davranışların, olmasını istediğimiz başarıların, gelecekte nasıl bir hayat istediğimiz gibi daha bir çok hayatımız da yer alan durumlarda yer alması metafiziğin evrensellik de ikinci tanımı olarak yer almaktadır. Sözgelimi herkesin hayatında sahip olan istediği yaşantılar vardır. Burada o insanı bekleyen mutlak gerçeklik olması sözü edilen ruh durumu ile uyumlu ve belirli bir çaba içerisindedir. Bu durumun hem olumlu olumsuz oluşundan her iki durumda da farklı hislere sahip olacağım manasına gelir. Bilimsel açıklaması tam olarak filozoflar tarafından yapılmasa da günümüz de bir çok insanın inandığı Metafiziksel enerji Türk yazarlarımız ile de okuyuculara sunulmuştur.

Editör: Fatih Düz – 12.06.2022

Rapor Et

Katılımcı

Tuğçe TAŞDEMİR tarafından yazıldı

Makale Yazarı

Ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

      Kripto oyunları size zenginlik vaat edebilir, ancak gerçek çok farklı

      Yeşil yol filminin gerçekleri