içinde

HavalıHavalı MuhteşemMuhteşem

Hayat Ağacı Sembolü ve Anlamı

Ağaç sembol dilinde bereketi, ölümsüzlüğü ve doğurganlığı temsil etmektedir. Neredeyse tüm inanış ve dinlerde ağaç sembolü bulunmaktadır. Ağaç genel olarak inanışlarda Tanrı veya tanrısallıkla özleştirilmiştir. Hayat (Yaşam) ağacı sembolü de Antik Çin, Antik Amerika, Antik İran, Antik Avrupa, Kuzey Avrupa, Antik Mezopotamya uygarlıklarında, İslam inancında, Budizm ve daha birçok farklı din ve mitolojilerde yer almaktadır. Bu kadar yaygın olan bu sembolün ne anlamına geldiğine gelin birlikte bakalım.

Hayat Ağacı cennette bulunduğuna inanılan bir ağaçtır. Üretkenliği ve doğurganlığı sembolize etmektedir. Bu sebeple yüzyıllar boyunca kadınlar doğurganlıklarını arttırmak için ağaçlara adaklar adayarak çaputlar bağlamış ve dualar etmişlerdir. Ağaç, gövdesi ile yeryüzüne, dalları ile gökyüzüne ve kökleri ile yer altıyla bağlantı kurmak için aracılık eden bir imgedir. Kozmik bir anten tasviri gibidir. Bu sebeple insanoğlu ile de özdeştirilmiştir. Gelişim, dönüşüm, ilerleme, ölüm-yaşam döngüsü, yerel ve göksel enerjilerden beslenerek var olmayı anlatmaktadır.

Şaman kültüründe davullarının hayat ağacından yapıldığına inanılmıştır. Ayrıca bu davullardan çıkan sesin şamanı dünyanın merkezine taşıdığı ve ilahi olanla irtibata geçirdiğine de inanılmıştır.

İslam inancının kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’de bu ağaca özel bir isim verilmemiş olsa da Yahudi inancında Tevrat’ta bu ağaçtan “Hayat Ağacı” olarak bahsedilmektedir. Kuran-ı Kerim’de buna yakın olarak Tuba ağacı betimlemesi bulunmaktadır. Hz. Muhammed “Tuba cennete bir ağaçtır. Onu Allah kendi eliyle dikmiştir.”  diye bahsetmiştir.

Eski Türk kültüründe dünyanın merkezinde yer ve gök arasında ruhsal bağlantıyı sağlayanın hayat ağacı olduğuna inanılmıştır. Kutup yıldızının önemli bir yeri vardır. Kutup yıldızı ağacın en üstünde, tepesindedir. Yılbaşı kutlamalarında çam ağacı süslerken ağacın tepesine konulan yıldız sembolü inancı buradan gelmektedir.

Yaşam ağacı sembollü günümüzde aksesuar, deklarasyon gibi birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Köklenmek istediğiniz konularda bu sembolü kullanmak enerjisel anlamda sizi destekleyecektir. Telefonunuz ya da bilgisayarınızda duvar kağıdı olarak da kullanabilirsiniz.

Editör: Fatih Düz – 12.06.2022

Rapor Et

Yazar

Elif Çalışkan tarafından yazıldı

Makale YazarıÖncüYorumcu

Ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

    Uzaylılar Dünya’yı ziyaret etti mi? ABD Kongresi bunu inkar etmiyor

    Modernizm ve Postmodernizm Kuramlarının Karşılaştırılması